(BĐT) - Trong ngày 1/12/2021, trên phạm vi cả nước có 915 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê giàn khoan tự nâng để khoan giếng khoan thăm dò - thẩm lượng thứ 3 Lô 16-1/15 (16-1/15-3X) năm 2022 (ĐH DV-385/21-KB), với giá gói thầu hơn 198,605 tỷ đồng.

UBND huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 156,907 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp đường Bản Xèo - Dền Sáng - Y Tý, huyện Bát Xát.

UBND thành phố Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu BL-PW-2-3 Xây dựng đường Lò Rèn, với giá gói thầu hơn 147,454 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam, vay vốn WB - Tiểu dự án thành phố Bạc Liêu.

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Phú Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01XL Thi công xây lắp toàn bộ công trình (phần bổ sung), với giá gói thầu hơn 125,865 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch, đoạn từ Phú Đa đến cầu Bàn Thạch, thị xã Đông Hòa.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 106,523 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường Đông Điện Biên (Đường tỉnh 147) huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 73,448 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông biên giới nối các trạm kiểm soát biên phòng: Xà Heng, A Dơi, Pa Roi, Xy, huyện Hướng Hóa.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu hơn 69,712 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội - hạng mục nhà số 8: nhà thực hành đa năng và phụ trợ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 78,12 tỷ đồng.