(BĐT) - Trong ngày 1/11/2021, trên phạm vi cả nước có 681 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2021.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 47,205 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước Bàu Đen. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu hơn 107,294 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Định Công (ô D1/TH4). Tổng mức đầu tư của Dự án là 149.615.820.000 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Xây lắp đường dây 110kV thuộc Dự án Đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 kV Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, với giá gói thầu hơn 99,12 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 186.254.660.858 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng Đường huyện 3 và xây dựng mới hệ thống điện chiếu sáng Đường huyện 3, với giá gói thầu 85,029 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Đường huyện 3 (Hồ Xuân Hương - Tân Phú - Tân Thành - Ponguor - Quốc lộ 20), huyện Đức Trọng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 110 tỷ đồng.

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Thuốc generic (880 danh mục) và Gói thầu số 2 Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (210 danh mục), với giá gói thầu lần lượt là 223.447.313.038 đồng và 59.169.226.034 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm thuốc năm 2021 - 2022 của Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 283.229.317.032 đồng.