(BĐT) - Trong ngày 01/10/2019, trên phạm vi cả nước có 676 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2019 và quý I, II/2020.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang - đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành), với giá gói thầu là 579.820.951.222 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường 3/2 nối dài (đường bộ ven biển tỉnh Kiên Giang - đoạn qua địa bàn thành phố Rạch Giá và huyện Châu Thành). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.410.719.227.000 đồng.

Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Vắc xin, với giá gói thầu là 66.830.829.500 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua thuốc năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 235.006.079.106 đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Phần xây lắp công trình và chi phí hạng mục chung + trồng cây chắn sóng, với giá gói thầu là 146.059.716.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đê biển và trồng cây chắn sóng vùng Đông Hồi thuộc xã Quỳnh Lập, Quỳnh Liên và phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Tổng mức đầu tư của Dự án là 169,5 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cấp điện cho các xã: Tân Quang, Phong Vân, Quý Sơn, Thanh Hải thuộc huyện Lục Ngạn; Bình Sơn, Trường Sơn thuộc huyện Lục Nam; Tiến Thắng, Xuân Lương, Tân Hiệp, An Thượng, Hồng Kỳ thuộc huyện Yên Thế; Hương Sơn thuộc huyện Lạng Giang, với giá gói thầu là 62.421.177.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp điện nông thôn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2013 - 2020.