(BĐT) - Trong ngày 09/8/2018, trên phạm vi cả nước có 573 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Công ty Điều hành đường ống Tây Nam (tỉnh Kiên Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thiết kế chi tiết cho toàn bộ dự án, mua sắm, thi công lắp đặt tuyến ống bờ, các trạm và chạy thử cho toàn bộ dự án (EPC), với giá gói thầu là 8.025.025.560.766 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường ống dẫn khí lô B Ô Môn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 28.788.181.589.755 đồng.

Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 (gói thầu EPC) Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị, xây dựng và lắp đặt Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2, với giá gói thầu là 790.505.356.198 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Điện mặt trời Vĩnh Tân 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 986.212.440.730 đồng.

Công ty TNHH Bim Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hạ tầng quảng trường giai đoạn 2, với giá gói thầu là 223.996.435.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Quảng trường biển. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.397,794 tỷ đồng.

Bệnh viện E (Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic và Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu lần lượt là 211.112.255.350 đồng và 61.380.407.085 đồng. Hai gói thầu này thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc năm 2018. Tổng giá dự toán của Kế hoạch là 281.319.337.435 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp khối nhà 7 tầng (Nhà D, E, F), nhà thường trực, tường rào, cổng ngõ, nhà xe; san nền, giao thông, thoát nước và các hạng mục phụ trợ (giá gói thầu là 100.730.220.000 đồng) và Gói thầu Xây lắp khối nhà đơn nguyên 5 tầng (đơn nguyên 1, đơn nguyên 3), Trung tâm sinh viên và các hạng mục phụ trợ (giá gói thầu là 64.363.495.000 đồng). Hai gói thầu này thuộc Dự án Ký túc xá tập trung phục vụ cho học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề trên địa bàn TP. Đà Nẵng thuê. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.426 tỷ đồng.