(BĐT) - Trong ngày 08/11/2018, trên phạm vi cả nước có 562 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 11-12/2018 và quý I/2019.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình huyện Cần Giờ (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 14 Xây lắp, với giá gói thầu là 258.616.067.150 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè ven sông Nhà Bè đoạn qua khu dân cư ấp Bình Trường - Bình Thuận - Bình Phước - Bình Trung, xã Bình Khánh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 362.710.000.000 đồng.

Bệnh viện E (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL-TB 01/2018 Thi công xây dựng, cung cấp lắp đặt thiết bị gắn công trình nhà 12 tầng, với giá gói thầu là 281.988.664.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trung tâm Ung bướu Bệnh viện E. Tổng mức đầu tư của Dự án là 568 tỷ đồng.

Khu Quản lý giao thông đô thị số 04 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên (bao gồm chi phí quản lý, bảo dưỡng thường xuyên và chi phí dự phòng), với giá gói thầu là 274.715.890.824 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các công trình đường bộ trên địa bàn Quận 7, Quận 8, huyện Nhà Bè và huyện Bình Chánh từ năm 2019 đến hết năm 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 275.143.623.467 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01-XL Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối hồ Ia Hiur, đường thi công kết hợp quản lý, hệ thống thiết bị điện, khu quản lý đầu mối, đường ống chính và hệ thống cấp nước sinh hoạt, với giá gói thầu là 229.595.654.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cụm công trình thủy lợi Ia HDrai, tỉnh Kon Tum. Tổng mức đầu tư của Dự án là 325 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 02-XL Xây dựng và lắp đặt thiết bị cụm công trình đầu mối (đập đất, tràn xả lũ, cống lấy nước, hệ thống quan trắc, khu quản lý, đường thi công kết hợp quản lý, hệ thống điện và các công trình phụ trợ phục vụ thi công), với giá gói thầu là 186.082.126.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng công trình đầu mối hồ chứa nước Đạ Sị. Tổng mức đầu tư của Dự án là 189.741.644.000 đồng.