(BĐT) - Trong ngày 8, 9,10/6/2018, trên phạm vi cả nước có 730 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 08-10/06

Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP. Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 1.4 Tuyến ống chuyển tải nước thải từ phía Tây cầu Khuê Đông về trạm xử lý nước thải Hòa Xuân (giá gói thầu là 83.120.130.000 đồng); Gói thầu 1.12  Xây dựng hệ thống quan trắc tự động các trạm xử lý nước thải và giám sát toàn bộ hệ thống thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn TP. Đà Nẵng (giá gói thầu là 44.498.430.000 đồng); Gói thầu 1.15 Xây dựng tuyến ống thoát nước thải mạng cấp 3 và đấu nối hộ gia đình khu vực Mỹ An (giá gói thầu là 110.297.970.000); Gói thầu 2.6 Mua sắm xe buýt BRT; Vận hành và bảo dưỡng xe buýt dịch vụ tiêu chuẩn BRT trong 5 năm (giá gói thầu là 644.078.745.000 đồng) và Gói thầu 3.10 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư trên tuyến đường DH2 (giá gói thầu là 48.458.070.000 đồng). Các gói thầu này thuộc Dự án Phát triển bền vững TP. Đà Nẵng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 7.524.719.538.000 đồng.

Ban Quản lý thực hiện các dự án đầu tư đặc biệt quan trọng và các dự án theo hình thức đầu tư mới (tỉnh Kon Tum) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình, với giá gói thầu là 539.815.556.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24. Tổng mức đầu tư của Dự án là 760.723.006.000 đồng.

Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Bảo hiểm vận hành Nhà máy Đạm Cà Mau thời hiệu 2018 - 2020, với giá gói thầu là 111.664.705.000 đồng.

Công ty Than Hạ Long - TKV (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 38 Thi công xây dựng tháp giếng phụ, nhà tời trục giếng phụ; cung cấp, lắp đặt hệ thống trục tải giếng phụ, thiết bị tín hiệu điều khiển và thông tin liên lạc và Gói thầu số 39 Thi công xây dựng tháp giếng chính, nhà tời trục giếng chính; cung cấp, lắp đặt hệ thống trục tời giếng chính, thiết bị tín hiệu điều khiển và thông tin liên lạc, với giá gói thầu lần lượt là 589,709 tỷ đồng và 661.031.258.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Khai thác hầm lò mỏ Khe Chàm II-IV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 12.568.491.194.000 đồng.