(BĐT) - Trong các ngày 08, 09 và 10/3/2019, trên phạm vi cả nước có 672 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3 và quý II/2019.

Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Ống chống cho giếng khoan TU-8, TU-10 TU-12 Lô 04-3 (VT-068/19-KB), với giá gói thầu hơn 66,487 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 66.487.375.358 đồng.

Tổng công ty Trực thăng Việt Nam - Công ty TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua bảo hiểm hàng không cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam kỳ 2019 - 2020, với giá gói thầu hơn 69,864 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua bảo hiểm hàng không cho Tổng công ty Trực thăng Việt Nam kỳ 2019 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 73.528.078.971 đồng.

Công ty Thủy điện Sơn La - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu SCL11/2019 Sửa chữa lớn năm 2019 (Danh mục: Công trình Đập đầu mối - Nhà máy Thủy điện Sơn La - Hạng mục: Đập tràn CVC - Mục: Xử lý thấm thượng lưu khe biến dạng J21/22, J22/23, J23/24), với giá gói thầu hơn 27,256 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 27.256.006.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Bình Phước (Ký hiệu XL), với giá gói thầu hơn 101,649 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng ký túc xá Trường Chính trị tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 119.856.784.000 đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang phục cho cán bộ chiến sĩ dân quân nòng cốt năm 2019, với giá gói thầu hơn 17,878 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên.