(BĐT) - Trong ngày 8/8/2019, trên phạm vi cả nước có 675 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III/2019.

Công ty CP Sản xuất ống thép dầu khí Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuê dịch vụ thông quan, vận chuyển thép tấm và ống thép phục vụ Dự án Nam Côn Sơn 2 điều chỉnh, với giá gói thầu hơn 31,251 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 31.251.729.727 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp tỉnh Kiên Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 51.1C Thiết bị xử lý nước thải 1 (giai đoạn 2), với giá gói thầu hơn 80,096 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 4.113.078.124.000 đồng.

Công ty CP 397 (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thuê khoan lỗ mìn, bốc xúc đất đá, vận chuyển đất đá, sàng than cám mỏ, sàng sơ tuyển, nghiền than khu vực Nam Tràng Bạch năm 2019, với giá gói thầu hơn 38,615 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác lộ thiên kết hợp cải tạo các hồ mỏ Nam Tràng Bạch. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38.615.820.782 đồng.

Văn phòng Ủy ban Dân tộc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, vận chuyển và bàn giao radio (theo tiêu chí kỹ thuật tại Công văn số 1720/TNVN-KHTC ngày 29/5/2018 của Đài Tiếng nói Việt Nam) cho đối tượng thụ hưởng ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới, với giá gói thầu hơn 66,228 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Đề án Thí điểm cấp radio cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Tổng mức đầu tư của Dự án là 66,616 tỷ đồng.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Hệ thống mạng ống truyền dẫn, phân phối nước sạch thị trấn Hưng Hóa và các xã lân cận huyện Tam Nông, với giá gói thầu hơn 44,218 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Quản lý, khai thác các công trình nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn Tỉnh năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 122.298.430.003 đồng.