(BĐT) - Trong ngày 08/5/2018, trên phạm vi cả nước có 663 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 39,271 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường liên xã huyện Ia Grai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 50 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 26 Xây lắp (giai đoạn 1), với giá gói thầu 23.570.610.110 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư đường Lê Hồng Phong nối dài về phía Đông. Tổng mức đầu tư của Dự án là 85.591.676.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp nâng cấp đê bao kết hợp với giao thông bờ Tây kênh núi Chóc Năng gù (đoạn 1) và 12 cống hở vùng 1 (Đông kênh Ba Thê huyện Châu Thành) và Gói thầu Thi công xây lắp nâng cấp đê bao kết hợp với giao thông bờ Tây kênh núi Chóc Năng gù (đoạn 2) + bờ Bắc kênh Ba Thê mới và 12 cống hở vùng 3 (Đông kênh Ba Thê huyện Thoại Sơn), với giá gói thầu lần lượt là 119.895.746.000 đồng và 145.501.883.000 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu, tỉnh An Giang, với tổng mức đầu tư là 400.076.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án công trình giao thông Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Toàn bộ phần xây lắp công trình và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu 18.934.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0 - Km15). Tổng mức đầu tư của Dự án là 669.966.601.000 đồng.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung ứng các mặt hàng hóa chất lần 1/2018 và Gói thầu Cung ứng các mặt hàng vật tư tiêu hao lần 1/2018, với giá gói thầu lần lượt là 36.718.454.790 đồng và 144.924.478.620 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Cung ứng các mặt hàng hóa chất, vật tư tiêu hao (lần 1) năm 2018 cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, với tổng mức đầu tư là 181.642.933.000 đồng.

Học viện Kỹ thuật Quân sự sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm, lắp đặt Trung tâm gia công đứng phay CNC 3 trục - Phòng thí nghiệm công nghệ chế tạo cơ khí chuyên sâu, với giá gói thầu 12.386.105.600 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng các phòng thí nghiệm nghiên cứu đào tạo phục vụ công nghiệp quốc phòng giai đoạn II - Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tổng mức đầu tư của Dự án là 150 tỷ đồng.