(BĐT) - Trong ngày 08/4/2019, trên phạm vi cả nước có 649 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019.

Công ty TNHH Khoáng sản và Luyện kim Việt Trung (tỉnh Lào Cai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xúc và vận chuyển quặng sắt từ mỏ Quý Xa về xưởng nguyên liệu Thiêu Kết - Nhà máy Gang thép Lào Cai, với giá gói thầu hơn 89,830 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư của Dự án là 90.063.656.322 đồng.

Bệnh viện Quận 2 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hóa chất và vật tư tiêu hao năm 2019, với giá gói thầu hơn 45,274 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm hóa chất và vật tư tiêu hao năm 2019 cho Bệnh viện Quận 2. Tổng mức đầu tư của Dự án là 45.412.300.000 đồng.

Ban Quản lý, bảo trì công trình đường bộ Bắc Kạn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên đường bộ, với giá gói thầu hơn 29,876 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên các tuyến đường tỉnh thuộc tỉnh Bắc Kạn, giai đoạn từ năm 2019 - 2021. Tổng mức đầu tư của Dự án là 37.561.754.000 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (Hải Phòng) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư tiêu hao, thiết bị y tế năm 2019 - 2020 (gồm 10 phần), với giá gói thầu hơn 74,938 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm vật tư tiêu hao, thiết bị y tế năm 2019 - 2020 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp. Tổng mức đầu tư của Dự án là 75.076.322.700 đồng.

Viện Sinh học nhiệt đới sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị năm 2019 thuộc Dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu, với giá gói thầu là 19.876.390.000 đồng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 19.876.390.000 đồng.