(BĐT) - Trong ngày 07/5/2018, trên phạm vi cả nước có 604 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2018.

Trường Đại học Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trung tâm khảo thí - Trường Đại học Vinh, với giá gói thầu là 46.827.888.000 đồng.

UBND tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình thuộc Dự án Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nâng cấp đường vào Khu di tích Sở Chỉ huy chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, với giá gói thầu là 138.476.248.876 đồng.

Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm trang thiết bị thực tập khu đào tạo và Gói thầu Thi công xây lắp khối nhà chính và thiết bị xây lắp, với giá gói thầu lần lượt là 6.098.984.000 đồng và 37.594.664.704 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu đào tạo và hợp tác quốc tế Trung tâm Công nghệ sinh học TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 60.508.579.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Lâm Đồng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công hệ thống điện chiếu sáng, với giá gói thầu là 14.901.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư nâng cấp đường ĐT.724 và xây dựng 03 cầu, thông tuyến đường ĐT.721 (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 900.000.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp công trình (bao gồm cả hạng mục chung và chi phí dự phòng), với giá gói thầu là 81.121.676.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đền thờ Liệt sỹ huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Tổng mức đầu tư của Dự án là 101.898.210.000 đồng.

Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh Dự án Cao ốc văn phòng 257 Điện Biên Phủ. Cụ thể: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí và thông gió tầng hầm, với giá gói thầu là 39.795.022.835 đồng; Gói thầu Cung cấp, lắp đặt hệ thống thang máy và thang nâng phục vụ, với giá gói thầu là 8.709.800.000 đồng; Gói thầu Cung cấp và lắp đặt máy phát điện dự phòng, tủ ATS và ống khói, với giá gói thầu là 8.959.211.663 đồng.

UBND huyện Quản Bạ (tỉnh Hà Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Đường ra biên giới từ Thanh Vân đi Bát Đại Sơn đến mốc 238, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang, với giá gói thầu là 240.152.228.800 đồng.

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 24/2018/Mobile Cung cấp bản đồ số Việt Nam, với giá gói thầu là 40.386.265.145 đồng.