(BĐT) - Trong ngày 6/8/2019, trên phạm vi cả nước có 695 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và quý IV/2019.

Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu NPC-KFW3-HD-W01 Xây lắp lưới điện trung, hạ áp khu vực TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương, với giá gói thầu là 33.185.876.229 đồng. Gói thầu này thuộc Tiểu dự án Nâng cao hiệu quả lưới điện trung, hạ áp khu vực TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

UBND TP. Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Phát triển tổng hợp đô thị động lực – TP. Thái Nguyên. Cụ thể: Gói thầu Xây dựng Trường Mầm non Hương Sơn, với giá gói thầu là 31,84 tỷ đồng; Gói thầu Nâng cấp Trường Mầm non Phan Đình Phùng, với giá gói thầu là 25,056 tỷ đồng; Gói thầu Nâng cấp cầu Đán, với giá gói thầu là 61,443 tỷ đồng; Gói thầu Nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm - phần đường đoạn từ Km0+0,0 đến Km3+140, với giá gói thầu là 157,632 tỷ đồng; Gói thầu Nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm - phần cầu Mo Linh 2, tường chắn và đường dẫn (đoạn từ Km3+140 đến Km3+671,8), với giá gói thầu là 92,476 tỷ đồng; Gói thầu Tư vấn khảo sát, thiết kế chi tiết, cắm mốc giải phóng mặt bằng cho các hạng mục công trình giai đoạn 2, với giá gói thầu là 24,248 tỷ đồng; Gói thầu Dịch vụ tư vấn cho quản lý hợp đồng, giám sát thi công xây dựng công trình, hỗ trợ đấu thầu cho việc thực hiện Hợp phần 1, với giá gói thầu là 34,367 tỷ đồng.

UBND huyện Na Hang (tỉnh Tuyên Quang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01A Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà văn hóa, với giá gói thầu là 18.907.566.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp cơ sở hạ tầng thị trấn Na Hang lên thị xã Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Phước sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường giao thông nội bộ Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Phú Nghĩa (nay được đổi tên là Cơ sở Cai nghiện ma túy Phú Nghĩa), tỉnh Bình Phước, với giá gói thầu là 44.948.173.303 đồng.