(BĐT) - Trong các ngày 7, 8 và 9/6/2019, trên phạm vi cả nước có 798 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Nhà Bè (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu hơn 37,004 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng Trường THPT thị trấn Nhà Bè (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 59.621.798.000 đồng.

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Nhập khẩu than phục vụ sản xuất kinh doanh 5 tháng cuối năm 2019 - Tổng công ty Đông Bắc, với giá gói thầu hơn 2.529 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên có tổng mức đầu tư là 2.529.548.625.000 đồng.

Bệnh viện quận Thủ Đức (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu lần lượt là 158.863.378.453 đồng và 575.361.098.242 đồng. Hai gói thầu này thuộc Dự án Các gói thầu mua sắm thuốc năm 2019 của Bệnh viện quận Thủ Đức. Tổng mức đầu tư của Dự án là 766.319.238.295 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu hơn 34,889 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng Hương lộ 7 đoạn Km12+900-Km19+700, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 40 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở cán bộ giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM (Ban QLDA 245) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Thi công xây lắp hệ thống giao thông, thoát nước mưa, nước thải, cây xanh vỉa hè (Trừ đường H và F), với giá gói thầu hơn 158,584 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu nhà ở cán bộ - giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.101.893.056.346 đồng.