(BĐT) - Trong ngày 06/3/2019, trên phạm vi cả nước có 520 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2019.

UBND TP. Phúc Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 26.743.551.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo nâng cấp mặt đê sông Cà Lồ thuộc TP. Phúc Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 38.562.312.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp công trình thuộc Dự án Nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn hóa trung tâm huyện Cô Tô, với giá gói thầu là 13.230.000.000 đồng.

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị đào lò và khai thác, với giá gói thầu là 7.809.220.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khai thác mỏ đồng Vi Kẽm Bát Xát, Lào Cai (điều chỉnh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 490.684.230.000 đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp các hạng mục chính + hạ tầng kỹ thuật + chống mối thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Doanh trại Ban Chỉ huy quân sự TP. Ninh Bình/Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Bình, với giá gói thầu là 23.168.750.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm chi phí hạng mục chung) thuộc Dự án Trường THPT Dân tộc nội trú N’Trang Lơng, hạng mục: Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, với giá gói thầu là 8.810.919.000 đồng.

UBND TP. Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và thiết bị còn lại, với giá gói thầu là 46.256.660.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà tang lễ TP. Vũng Tàu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 86.021.000.000 đồng.