(BĐT) - Trong ngày 5/9/2018, trên phạm vi cả nước có 551 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 05/09

Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Tăng cường năng lực thiết bị thi công các nhiệm vụ điều tra địa chất - khoáng sản, tai biến địa chất và môi trường địa chất. Cụ thể tên và giá gói thầu lần lượt là: Gói thầu số 11 Thiết bị địa vật lý mặt đất 2 (16.673.000.000 đồng); Gói thầu số 12 Thiết bị khảo sát địa chất, khoáng sản biển (23.840.000.000 đồng); Gói thầu số 13 Thiết bị gia công mẫu, tuyển khoáng và phân tích cơ lý (17.995.000.000 đồng); Gói thầu số 14 Thiết bị xác định thành phần, hàm lượng (23.820.000.000 đồng).

UBND TP. Tây Ninh (tỉnh Tây Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng hệ thống thu gom xử lý nước thải đường 30/4 (bao gồm chi phí hạng mục chung) (1 phần hợp đồng B2), với giá gói thầu là 33.058.044.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải TP. Tây Ninh (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 344.124.013.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 7 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 13.351.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi. Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.250.000.000.000 đồng.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công xây dựng công trình Hạ tầng thiết yếu phục vụ vùng sản xuất cây ăn trái tập trung 02 huyện Càng Long, Châu Thành và TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh (giai đoạn 1), với giá gói thầu là 317.024.144.838 đồng.

Bộ Giao thông vận tải sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Thi công xây dựng và đảm bảo giao thông, với giá gói thầu là 136.215.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và đường ven biển tỉnh Quảng Nam (thuộc đoạn tuyến Quốc lộ 40B). Tổng mức đầu tư của Dự án là 199.910.000.000 đồng.