(BĐT) - Trong ngày 5/6/2019, trên phạm vi cả nước có 701 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 05/06

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Khối kỹ thuật trung tâm và nhà quàn (thuộc khu quy hoạch chi tiết 1/500 Bệnh viện Đa khoa 1500 giường và Ban Bảo vệ và Chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh), với giá gói thầu là 365.450.413.612 đồng.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vải địa kỹ thuật, HDPE, GCL phục vụ thi công bãi thải xỉ, với giá gói thầu là 69.366.642.630 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 (2x600MW). Tổng mức đầu tư của Dự án là 43.043.924.734.747 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị Đà Nẵng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Trung tâm Phẫu thuật thần kinh, chấn thương và bỏng tạo hình, với giá gói thầu là 411.810.591.000 đồng.

Cục Kế hoạch - Tài chính thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Mua sắm trang phục Viện Kiểm sát nhân dân năm 2019. Cụ thể: Gói thầu Cung cấp vải may trang phục Viện kiểm sát nhân dân năm 2019, với giá gói thầu là 47.495.418.400 đồng; Gói thầu Gia công may trang phục Viện Kiểm sát nhân dân năm 2019, với giá gói thầu là 20.332.960.000 đồng; Gói thầu Mua sắm giày da, dép quai hậu, thắt lưng, bít tất, áo mưa, cặp đựng tài liệu Viện Kiểm sát nhân dân năm 2019, với giá gói thầu là 20.452.210.000 đồng; Gói thầu Mua sắm cấp hiệu, phù hiệu, biển tên, cuống đeo huân chương Viện Kiểm sát nhân dân năm 2019, với giá gói thầu là 8.719.411.600 đồng.

Bệnh viện huyện Bình Chánh (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu là 20.546.151.640 đồng.