(BĐT) - Trong ngày 05/3/2019, trên phạm vi cả nước có 578 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3, quý II và quý III/2019.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang thiết bị y tế phục vụ chuyên môn, với giá gói thầu 16.377.500.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị chuyên môn của Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ. Tổng mức đầu tư của Dự án là 16.444.844.000 đồng.

Trung tâm Sản xuất thiết bị đo điện tử điện lực miền Trung - Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Trung sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Mua sắm tấm pin năng lượng mặt trời, với giá gói thầu 36.810.963.605 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Thi công lắp đặt 10MWp điện mặt trời áp mái năm 2019 (đợt 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 64.680.204.700 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 (tỉnh Thừa Thiên Huế) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 03/XL Nâng cấp, sửa chữa trạm bơm Cam Lộ và hệ thống kênh; xây dựng mới trạm bơm xứ Chùa và hệ thống kênh, với giá gói thầu hơn 52,880 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đập ngăn mặn sông Hiếu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 500 tỷ đồng.

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm công tơ điện tử phục vụ sản xuất kinh doanh lần 1 năm 2019, với giá gói thầu 16.186.500.000 đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên có tổng mức đầu tư của Dự án là 16.186.500.000 đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm hệ thống quản lý khóa từ xa cho máy ATM, với giá gói thầu 21.919.714.295 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trang bị bản quyền phần mềm tăng cường bảo mật ATM. Tổng mức đầu tư của Dự án là 21.919.714.295 đồng.