(BĐT) - Trong ngày 4/12/2019, trên phạm vi cả nước có 736 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý I và quý III/2020.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Toàn bộ công tác xây dựng trụ sở, thiết bị thuộc Dự án Trụ sở Agribank Chi nhánh huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang, với giá gói thầu là 17.593.145.894 đồng.

Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn, TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu XL1 Thi công xây dựng thuộc Dự án ĐT 1-2 + nhánh (từ Đường tỉnh 3 đến đường Nguyễn Thị Pha (Đường tỉnh 1), Đường tỉnh 2-6), với giá gói thầu là 4.962.168.716 đồng.

UBND huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 45.311.142.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối từ đường Yên Đồng - Nhật Tiến (xã Yên Đồng) với Tỉnh lộ 305 đi Liên Châu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65,06 tỷ đồng.

Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Tư vấn nâng cấp phần mềm nội bộ ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của Quỹ Đầu tư phát triển TP. Hà Nội, với giá gói thầu là 7.754.201.938 đồng.

Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đường An Hoà - Hoà Bình, huyện Tam Nông (đoạn từ cầu kênh Tân Công Sính 1 đến cầu Ngã Năm Hoà Bình) (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu là 28.007.623.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng (bao gồm hạng mục chung) thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp Trung tâm Văn hóa Quận 7, với giá gói thầu là 32.138.061.759 đồng; Gói thầu Xây lắp và thiết bị (bao gồm hạng mục chung) thuộc Dự án Sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bồi dưỡng chính trị Quận 7, với giá gói thầu là 7.768.347.981 đồng.

UBND Thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị (bao gồm: chi phí xây dựng và thiết bị, hạng mục chung, dự phòng, đấu nối hotline và thanh lý vật tư) thuộc Dự án Di chuyển, hoàn trả đường dây trung thế và đường dây hạ thế giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam đoạn qua xã Quang Sơn, TP. Tam Điệp, với giá gói thầu là 7.821.819.615 đồng.