(BĐT) - Trong ngày 4/7/2019, trên phạm vi cả nước có 675 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Thi công nạo vét luồng Soài Rạp toàn tuyến (đã bao gồm chi phí đảm bảo hàng hải phục vụ thi công), với giá gói thầu là 512.366.394.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Duy tu, nạo vét luồng Soài Rạp năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 650.937.783.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng cầu, đường và các công trình hạ tầng kỹ thuật, với giá gói thầu là 174.105.396.355 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường nối tiếp đường phía Đông khu hành chính quận Hoàng Mai đến đường Tam Trinh (đoạn từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Tam Trinh). Tổng mức đầu tư của Dự án là 504.966.279.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Xây dựng công trình bệnh viện và hạ tầng kỹ thuật, lắp đặt thiết bị công trình và phòng cháy chữa cháy, thang máy, điện ngoại nhà, với giá gói thầu là 198,16 tỷ đồng; Gói thầu số 06 Xây dựng, lắp đặt hệ thống khí y tế, công nghệ thông tin, xử lý nước thải và nội thất bệnh viện, với giá gói thầu là 42,092 tỷ đồng và Gói thầu số 07 Mua sắm thiết bị cận lâm sàng (thiết bị lắp cố định vào công trình xây dựng), với giá gói thầu là 56 tỷ đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Bệnh viện Lão khoa tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 429 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị, với giá gói thầu là 55.417.489.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang đường Nguyễn Văn Linh, Chu Văn An, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 65.718.632.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 03 Xây lắp công trình, với giá gói thầu là 51.495.081.357 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng khu dân cư Trái Diêm III, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải. Tổng mức đầu tư của Dự án là 72.146.237.745 đồng.