(BĐT) - Trong ngày 04/4/2019, trên phạm vi cả nước có 589 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II - III/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp TP. Hà Nội sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 16 Thi công xây dựng cầu vượt nút giao Láng Hạ - Giảng Võ (gồm các hạng mục: cầu vượt, đường dẫn, hệ thống chiếu sáng cầu) với giá gói thầu là 198.049.000.000 đồng; Gói thầu số 17 Thi công xây dựng cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh (gồm các hạng mục: cầu vượt, đường dẫn, hệ thống chiếu sáng cầu) với giá gói thầu là 176.232.000.000 đồng; Gói thầu số 18 Thi công xây dựng đường Vành đai 1, lý trình Km0+542,53 đến Km1+661,38 (bao gồm nút giao thông khu vực cầu vượt Láng Hạ - Giảng Võ, hệ thống chiếu sáng đường) và khớp nối, tổ chức giao thông nút Hoàng Cầu với giá gói thầu là 149.592.000.000 đồng; Gói thầu số 19 Thi công xây dựng đường Vành đai 1, lý trình Km1+661,38 đến Km2+816,2 (bao gồm nút giao thông khu vực cầu vượt Nguyễn Chí Thanh, hệ thống chiếu sáng đường) và khớp nối, tổ chức giao thông nút Voi Phục với giá gói thầu là 158.681.000.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục - Giai đoạn 1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 7.210.958.344.000 đồng.

Ban Quản lý dự án công trình thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 07 Xây dựng các hạng mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, hệ thống an toàn giao thông, vỉa hè, cây xanh, hào kỹ thuật, hạ ngầm kênh chính hồ chứa Yên Lập, với giá gói thầu là 154.774.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường nối Đường tỉnh 331B với Đường tỉnh 338, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 261.728.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng khu vực thành phố Châu Đốc (tỉnh An Giang) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 11 Thi công xây lắp, với giá gói thầu là 107.768.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nhà thi đấu đa năng thành phố Châu Đốc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 145.582.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Cao Bằng sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 13 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 93.854.729.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Động Dơi - II. Tổng mức đầu tư của Dự án là 119.988.465.000 đồng.