(BĐT) - Trong ngày 04/3/2019, trên phạm vi cả nước có 688 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II và quý III/2019.

Đài Tiếng nói nhân dân TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị thuộc Dự án Kênh phát thanh FM kinh tế, với giá gói thầu là 38.701.140.500 đồng.

Ban Quản lý dự án huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 1 Xây lắp + lán trại thuộc Dự án Trường Tiểu học Xuân Thạnh (khu A1-C1), với giá gói thầu là 32.374.480.114 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc - Chi nhánh Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Nâng khả năng tải đường dây 220kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Sóc Sơn; Yên Bái - Việt Trì và Thái Nguyên - Bắc Giang. Cụ thể: Gói thầu số 1 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV Việt Trì - Vĩnh Yên - Vĩnh Tường, với giá gói thầu là 133.718.000.000 đồng; Gói thầu số 2 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV từ VT1A đến TBA 500 kV Việt Trì, với giá gói thầu là 63.149.000.000 đồng; Gói thầu số 3 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV Việt Trì - Yên Bái, với giá gói thầu là 200.545.000.000 đồng; Gói thầu số 4 Cung cấp, vận chuyển dây siêu nhiệt và phụ kiện cho tuyến đường dây 220 kV Bắc Giang - Thái Nguyên, với giá gói thầu là 93.882.000.000 đồng; Gói thầu số 5 Cung cấp, vận chuyển cách điện, phụ kiện và vật tư thiết bị phần MRNL, với giá gói thầu là 60.534.000.000 đồng; Gói thầu số 6 Xây lắp đường dây và ngăn lộ mở rộng, với giá gói thầu là 86.493.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 86.231.761.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Tuyến đường dọc kênh Đan Hoài phía bờ trái từ Minh Khai đến Tiền Yên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 166.396.902.000 đồng.