(BĐT) - Trong các ngày 03, 04 và 05/8/2018, trên phạm vi cả nước có 658 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2018.
Điểm tin kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số gói thầu lớn ngày 03-05/08

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Hoài Đức (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình, với giá gói thầu là 25.105.843.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất ở trên địa bàn xã Sơn Đồng - vị trí X1. Tổng mức đầu tư của Dự án là 56.354.944.000 đồng.

Sở Công Thương tỉnh Sơn La sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp vật tư, thiết bị và thi công xây lắp công trình cấp điện xã Nà Nghịu, Bó Sinh, Đứa Mòm, Huổi Một, Nậm Ty, huyện Sông Mã, với giá gói thầu hơn 73,727 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 - 2020. Tổng mức đầu tư của Dự án là 842.284.000.000 đồng.

Công ty CP Sonadezi Giang Điền sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp đường ĐCD.07 (từ ĐCD.08-ĐCD.14), với giá gói thầu hơn 30,509 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Giang Điền - Giai đoạn 3 (đợt 6). Tổng mức đầu tư của Dự án là 1.812.142.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp các hạng mục + thiết bị kèm xây lắp và thí nghiệm cọc (thuộc giai đoạn I), với giá gói thầu hơn 35,634 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 165 tỷ đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây dựng, lắp đặt thiết bị cống Trà Sư, cống Tha La, với giá gói thầu hơn 197,197 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cống Tha La, cống Trà Sư tỉnh An Giang. Tổng mức đầu tư của Dự án là 232.641.000.000 đồng.

Ban Quản lý các dự án giao thông Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng công trình đoạn Km6+00-Km10+214, với giá gói thầu hơn 40,339 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường Hóa Thượng - Hòa Bình (nâng cấp thành đường ĐT.273). Tổng mức đầu tư của Dự án là 125.370.793.000 đồng.