(BĐT) - Trong ngày 02/8/2018, trên phạm vi cả nước có 514 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III và IV/2018.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 6 Xây dựng hầm nhận tải, nhà giao ca, cung cấp thiết bị và lắp đặt hệ thống băng tải và các thiết bị công nghệ, với giá gói thầu là 85.746.637.291 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống vận chuyển xít thải ngược vào mỏ - Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 130.753.884.521 đồng.

Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Quận 11 (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Chi phí duy trì cây xanh và hệ thống thoát nước đô thị, với giá gói thầu là 58.128.571.427 đồng.

Ban Quản lý dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp + thiết bị và bảo hiểm công trình hồ chứa tại huyện Lập Thạch và huyện Sông Lô; Gói thầu Xây lắp + thiết bị và bảo hiểm công trình hồ chứa tại huyện Tam Đảo và TP. Phúc Yên, với giá gói thầu lần lượt là 85.030.211.966 đồng và 54.333.929.234 đồng.

Sở Y tế tỉnh Long An sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc PIC/s-GMP nhưng không thuộc nước tham gia ICH và Australia (giá gói thầu là 72.162.481.400 đồng); Gói thầu số 3 Thuốc sản xuất trên dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận (giá gói thầu là 341.849.502.140 đồng) và Gói thầu số 7 Thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu (giá gói thầu là 237.692.361.005 đồng).

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Vật tư dây truyền, găng tay, catheter, test (giá gói thầu là 80.031.485.336 đồng); Gói thầu số 4 Vật tư cấy ghép thay thế (giá gói thầu là 199.985.786.000 đồng); Gói thầu số 6 Hóa chất sinh hóa, miễn dịch (giá gói thầu là 131.288.202.279 đồng) và Gói thầu số 12 Vật tư chuyên khoa vi sinh, giải phẫu bệnh và y dụng cụ (giá gói thầu là 87.693.038.893 đồng). Các gói thầu này thuộc Kế hoạch Mua sắm tập trung vật tư y tế, hóa chất xét nghiệm, sinh phẩm y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế công lập của tỉnh Phú Thọ năm 2018 - 2019. Tổng giá dự toán là 762.195.783.931 đồng.