(BĐT) - Trong ngày 2/5/2019, trên phạm vi cả nước có 615 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III và IV/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình, với giá gói thầu là 149.150.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đoạn đấu nối từ điểm cuối tuyến đường trục chính giai đoạn 2 đến chân hàng rào Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng giải trí cao cấp Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 191.084.000.000 đồng.

Công an tỉnh Lạng Sơn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu hỗn hợp số 01 Thi công xây dựng hạng mục nhà làm việc, nhà hội trường và chi phí hạng mục chung, với giá gói thầu là 132.160.288.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc Công an tỉnh Lạng Sơn (giai đoạn 1). Tổng mức đầu tư của Dự án là 286.937.444.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 10 Xây lắp và lắp đặt thiết bị, với giá gói thầu là 74.711.216.465 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu dân cư số 3 đường Việt Bắc, phường Tân Lập, thành phố Thái Nguyên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 238.956.365.523 đồng.

Học viện Quân y (TP. Hà Nội) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thuốc generic, với giá gói thầu là 55.023.283.200 đồng. Gói thầu này thuộc Dự toán Cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế thường xuyên Quý III, IV năm 2019 và Quý I, II năm 2020 của Viện bỏng Lê Hữu Trác.

Trung tâm Pháp y TP.HCM sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm thiết bị giám định, với giá gói thầu là 30.249.073.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm Pháp y. Tổng mức đầu tư của Dự án là 31.497.936.398 đồng.