(BĐT) - Trong ngày 02/5/2018, trên phạm vi cả nước có 605 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu dưới đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II, III/2018.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Học viện Quân y sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu thuộc Dự án Cung cấp thuốc, hóa chất, vật tư y tế thường xuyên quý III, IV năm 2018 và quý I, II năm 2019” của Viện Bỏng Lê Hữu Trác. Cụ thể: Gói thầu Mua thuốc biệt dược hoặc tương đương điều trị, với giá gói thầu 13.555.789.260 đồng; Gói thầu Mua hóa chất, với giá gói thầu là 18.424.626.132 đồng; Gói thầu Mua vật tư y tế, với giá gói thầu là 18.108.300.000 đồng; Gói thầu Mua thuốc theo tên generic, với giá gói thầu là 44.449.326.000 đồng.

UBND huyện Mộc Hóa (tỉnh Long An) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Trang thiết bị y tế, với giá gói thầu là 38.012.115.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Mộc Hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 242.295.232.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản TP. Hải Dương (tỉnh Hải Dương) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây dựng + chi phí hạng mục chung hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng (nhà B), với giá gói thầu là 11.338.411.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Tiểu học Tân Bình, TP. Hải Dương (hạng mục: Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng) (nhà B). Tổng mức đầu tư của Dự án là 68.132.978.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị âm thanh, ánh sáng ngoài trời, với giá gói thầu là 5.567.511.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu hậu cứ Đoàn ca múa nhạc dân tộc tỉnh và Khu hành chính quản lý của trung tâm văn hóa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 114.990.735.000 đồng.

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Thi công xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh gắn với Trường Quân sự tỉnh, với giá gói thầu là 19.159.367.000 đồng.

Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Điện Biên sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 02 Xây lắp và thiết bị (cấp nước huyện Nậm Pồ), với giá gói thầu là 29.268.116.090 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hệ thống cấp nước thị trấn Mường Ảng và trung tâm huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 90.000.000.000 đồng.