(BĐT) - Trong ngày 02, 03 và 04/8/2019, trên phạm vi cả nước có 806 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý III, IV/2019.

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 2 Toàn bộ phần xây dựng + thiết bị (mới 100%), với giá gói thầu hơn 61,688 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hạ tầng sản xuất nông nghiệp tập trung khu đất bãi ven sông huyện Gia Bình (giai đoạn 2). Tổng mức đầu tư của Dự án là 69.925.071.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 09 Xây dựng công trình phân kỳ đầu tư đoạn từ Km15+000 đến Km24+000 với giá gói thầu hơn 94,673 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp đường ĐT 763 đoạn từ Km0+000 đến Km29+500 (cuối tuyến), phân kỳ đầu tư đoạn từ Km0+000 đến Km8+300 và Km15+000 đến Km24+000. Tổng mức đầu tư của Dự án là 599.964.140.000 đồng.

Tổng công ty Đông Bắc sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm lốp xe ô tô chủng loại 24.00R35 duy trì sản xuất thường xuyên năm 2019 - 2020, Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản, với giá gói thầu hơn 32,771 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên, có tổng mức đầu tư là 32.771.200.000 đồng.

Ban Quản lý dự án thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Xây lắp + thang nâng, với giá gói thầu hơn 23,588 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trường Mẫu giáo Tân Phong. Tổng mức đầu tư của Dự án là 46.683.229.019 đồng.

Ban Quản lý các dự án xây dựng huyện Lương Tài (tỉnh Bắc Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 5 Toàn bộ phần xây lắp, với giá gói thầu hơn 25,885 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng chỉnh trang sông Thứa (đoạn hồ Thứa đi Đường tỉnh 280). Tổng mức đầu tư của Dự án là 37.297.051.000 đồng.

UBND huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công công trình xây dựng khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu, với giá gói thầu 42,154 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Xây dựng khu dân cư thương mại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu. Tổng mức đầu tư của Dự án là 61.837.547.000 đồng.