(BĐT) - Trong ngày 01/11/2018, trên phạm vi cả nước có 565 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 11-12/2018 và quý I/2019.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Định sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 05 Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, với giá gói thầu là 101.065.625.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; Hạng mục: Khu điều trị và chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng. Tổng mức đầu tư của Dự án là 129.635.614.000 đồng.

Công ty Truyền tải điện 3 (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 5 Cung cấp và vận chuyển chống sét van 110kV-220kV kèm phụ kiện, với giá gói thầu là 79.561.770.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lắp đặt chống sét van tại các trạm biến áp 220kV-500kV. Tổng mức đầu tư của Dự án là 134.355.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Sầm Sơn (tỉnh Thanh Hóa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 04 Thi công xây dựng công trình (bao gồm cả lắp đặt thiết bị), với giá gói thầu là 73.393.305.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Khu tái định cư Đồng Hón, phường Quảng Châu, TP. Sầm Sơn. Tổng mức đầu tư của Dự án là 107.074.847.000 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Xây lắp, với giá gói thầu là 51.750.000.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kiên cố hóa hệ thống kênh, đập Quảng Long 2 (giai đoạn 1), huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh. Tổng mức đầu tư của Dự án là 66.905.000.000 đồng.

Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 7 (tỉnh Khánh Hòa) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 26 Thi công xây lắp cụm công trình đầu mối, với giá gói thầu là 540.469.479.000 đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Hồ chứa nước sông Chò 1, tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của Dự án là 956.006.810.000 đồng.