(BĐT) - Trong ngày 1/4/2019, trên phạm vi cả nước có 618 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong quý II/2019.

Bệnh viện Mắt trung ương sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01: 155 danh mục hóa chất, vật tư phù hợp theo máy, Gói thầu 04: 84 danh mục vật tư tiêu hao trong phẫu thuật và Gói thầu 05: 12 danh mục thủy tinh thể nhân tạo loại đặc biệt, với giá gói thầu lần lượt là 62.350.717.300 đồng, 76.067.721.500 đồng và 85.955.000.000 đồng. Các gói thầu này thuộc Dự án Mua hóa chất, vật tư tiêu hao năm 2019. Tổng mức đầu tư của Dự án là 303.667.978.500 đồng.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Hóc Môn (TP.HCM) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Mua sắm vật tư y tế tiêu hao - hóa chất năm 2019, với giá gói thầu hơn 76,421 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án cùng tên. Tổng mức đầu tư của Dự án là 76.421.941.661 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Đường giao thông, vỉa hè, cây xanh, thoát nước, với giá gói thầu hơn 28,351 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cải tạo, chỉnh trang đường Giếng Đáy (đoạn từ bưu điện Kênh Đồng đến ngã ba rẽ vào nhà máy đóng tàu Ba Lan). Tổng mức đầu tư của Dự án là 56.587.000.000 đồng.

Ban Quản lý dự án phát triển Điện lực sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 06 Cung cấp VTTB 110kV; Cung cấp, lắp đặt hệ thống thông tin SCADA; Xây lắp đường dây 110kV và xây lắp TBA 110kV, với giá gói thầu hơn 57,635 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Đường dây và trạm biến áp 110kV Bảo Lâm. Tổng mức đầu tư của Dự án là 77.637.489.171 đồng.

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 Mua sắm ống nhựa HDPE D630, với giá gói thầu hơn 29,280 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Lắp đặt tuyến ống D630 Đá Chồng - ngã ba Cẩm Đông thay thế tuyến ống cũ dài khoảng 6 km. Tổng mức đầu tư của Dự án là 44.320.135.000 đồng.