(BĐT) - Trong các ngày 1, 2 và 3/3/2019, trên phạm vi cả nước có 736 kế hoạch lựa chọn nhà thầu được công khai theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Trong đó, những gói thầu sau đây dự kiến triển khai lựa chọn nhà thầu trong tháng 3 và quý II/2019.

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 08 Thi công nạo vét duy tu đoạn luồng sông Hậu, đoạn Kênh Quan Chánh Bố (từ MC 01 đến MC 162) và xây dựng, gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét Long Vĩnh 3, Long Khánh, Long Khánh bổ sung, với giá gói thầu hơn 230,166 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018. Tổng mức đầu tư của Dự án là 406.066.960.452 đồng.

Tổng công ty Điện lực miền Nam - TNHH sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 08 Cung cấp, xây dựng và lắp đặt VTBB (gói PC), với giá gói thầu hơn 40,915 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Trạm 110kV Hoa Lư, tỉnh Bình Phước. Tổng mức đầu tư của Dự án là 62.546.035.158 đồng.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 3B Xây lắp toàn bộ các hạng mục san nền, đường giao thông, thoát nước, cấp nước (bao gồm chi phí hạng mục chung), với giá gói thầu hơn 22,248 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Kè sông Cái, thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc. Tổng mức đầu tư của Dự án là 79.764.651.827 đồng.

Bệnh viện Bạch Mai sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu 01 Cung cấp vật tư tiêu hao, với giá gói thầu hơn 174,357 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Cung cấp vật tư tiêu hao lần 1 năm 2019 bằng nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Bạch Mai. Tổng mức đầu tư của Dự án là 174.357.451.185 đồng.

Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn sẽ tiến hành lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu Thi công xây lắp đường, bãi và hệ thống thoát nước mặt, với giá gói thầu hơn 34,012 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc Dự án Nâng cấp bãi quanh kho 23 (phần còn lại), bãi khu kiểm hóa, khu DVKT, đường D9 (từ đường D2 đến kho) và hệ thống thoát nước mặt. Tổng mức đầu tư của Dự án là 41.154.025.921 đồng.