(BĐT) - Công ty CP Địa ốc Sài Gòn vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 với kế hoạch điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019.

Cụ thể, Công ty trình cổ đông kế hoạch thay đổi với tỷ lệ chia cổ tức lên tới 42%, trong đó, 31,75% là cổ phiếu, còn lại 10,25% là tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức cũ là 15% bằng tiền.

Như vậy, Công ty dự kiến sẽ chia 46,7 tỷ đồng tiền mặt cho cổ đông trong lần chia cổ tức tiền sắp tới thay vì 68,3 tỷ đồng như kế hoạch trước đó.

Thời gian dự kiến chia trả cổ tức tiền là trong quý IV/2020, thời gian chi cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

6 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt đạt 33 tỷ đồng và 103 tỷ đồng, tương ứng tăng 19% và 144% so cùng kỳ 2019.