(BĐT) - Căn cứ Báo cáo tài chính của Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (Resco), tại thời điểm cuối quý II năm nay, số dư tiền và tương đương tiền của Công ty mẹ Resco lên tới 2.104 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 496 tỷ đồng đầu năm. 

Số dư này xuất phát chủ yếu từ khoản tiền thu từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của Công ty. Hiện Resco vẫn chưa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên.

Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Resco lãi sau thuế 159 tỷ đồng, giảm gần 48% so với cùng kỳ 2015. Doanh thu tài chính, chủ yếu là lợi nhuận từ các công ty con tiếp tục là nhân tố chính tạo nên lợi nhuận của công ty mẹ Resco, 6 tháng đầu năm 2016 đạt 150 tỷ đồng. Trong khi đó, doanh thu kinh doanh bất động sản, cho thuê nhà, kho bãi chỉ đạt 46,6 tỷ đồng.

Tính đến cuối quý II/2016, Resco vẫn còn khoản phải thu 598 tỷ đồng từ Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng Quận 8 và Quận 10, TP.HCM.