Báo cáo của HĐQT CTCP Dược Hậu Giang  (DHG) trình ĐHCĐ thường niên 2017 nhấn mạnh mục tiêu giữ vững vị thế doanh nghiệp dược Generics lớn nhất Việt Nam về doanh thu.
DHG đặt mục tiêu giữ vững vị thế số 1 ngành dược Việt Nam

Theo đó, DHG đặt mục tiêu đạt 14% thị phần thuốc sản xuất trong nước, tăng trưởng doanh thu thuần bình quân tối thiểu15%/năm, đạt 6.750 tỷ đồng vào năm 2020. DHG cũng đặt mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 1 nhãn hàng đạt doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, dự kiến là Hapaol.

Hiện các nhãn hàng Hapacol, Klamentin, Haginat, Apitim đều có doanh thu trên 100 tỷ đồng/năm. Năm 2016, doanh thu thuần của DHG đạt 3.733 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 713 tỷ đồng (tăng 20,3% so với 2015).

Tại đại hội năm nay, thông tin được quan tâm là nhân vật kế nhiệm bà Phạm Thị Việt Nga, Tổng giám đốc Công ty, sẽ được giới thiệu một cách chính thức. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, thị trường vẫn chưa thấy ứng viên nào có triển vọng rõ rệt nhất.

Theo ĐTCK