(BĐT) - Ngày 23/8 tới, Công ty CP Thế giới số (Digiworld, mã chứng khoán: DGW) sẽ chốt danh sách quyền nhận cổ tức năm 2020 và nhận cổ phiếu thưởng.

Cụ thể, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%, thời gian thanh toán bắt đầu từ ngày 8/9. Như vậy, với hơn 44,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 44,2 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Đồng thời, Công ty sẽ chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2020 (xấp xỉ 670,15 tỷ đồng).

Quý II/2021, Digiworld ghi nhận tổng doanh thu đạt 4.218 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế doanh nghiệp đạt 116 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế nửa đầu năm 2021, Công ty ghi nhận doanh thu 9.225 tỷ đồng, tăng trưởng 88% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 61% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 223 tỷ đồng, tăng trưởng 139% và hoàn thành 74% kế hoạch năm.