(BĐT) - Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu đạt 1.556,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 235,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 34,8% và 102% so với cùng kỳ năm 2019.

Công ty cho biết, lợi nhuận tăng trong quý III nhờ sản lượng tiêu thụ các mặt hàng phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón đều tăng, dẫn tới doanh thu tăng.

Ngoài ra, Công ty có sự đổi mới về công nghệ sản xuất phốt pho vàng, axit axit phosphoric trích ly và phân bón, điều này đã giúp tiết giảm được chi phí điện năng, chi phí nguyên liệu đầu vào như quặng apatit, than dẫn đến giảm giá thành sản phẩm.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, Công ty đạt 4.652,5 tỷ đồng doanh thu và 704,8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 27,8% và 77,5% so với 9 tháng đầu năm 2019.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 6.084 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 700 tỷ đồng. Như vậy, sau 9 tháng, Công ty hoàn thành 100,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm.