(BĐT) - Bộ Tài chính vừa công bố thông tin giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài lũy kế đến 31/3/2020. Theo đó, tổng số vốn giải ngân của các bộ, ngành, địa phương đạt hơn 2.666 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo công bố của Bộ Tài chính, tổng kế hoạch vốn được giao năm 2020 là 56.700 tỷ đồng; kế hoạch vốn đã nhập Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) là hơn 36.233 tỷ đồng.

Trong đó, đối với các bộ, ngành trung ương, tổng kế hoạch vốn được giao là khoảng 18.216 tỷ đồng; kế hoạch vốn đã nhập TABMIS là hơn 13.389 tỷ đồng; tính đến 31/3/2020, trong 23 bộ, ngành trung ương mới có 4 bộ thực hiện giải ngân, với tổng số là hơn 1.071 tỷ đồng.

Đối với địa phương, tổng kế hoạch vốn được giao là hơn 38.484 tỷ đồng; kế hoạch vốn đã nhập TABMIS là hơn 22.843 tỷ đồng. Ngoài tỉnh Bắc Ninh không được giao kế hoạch thì 33 tỉnh chưa thực hiện giải ngân. Tổng vốn giải ngân lũy kế đến 31/3/2020 là hơn 1.595 tỷ đồng.