(BĐT) - Theo số liệu mới nhất từ Kho bạc Nhà nước (KBNN), ước tính đến ngày 30/4, lũy kế vốn đầu tư giải ngân thuộc kế hoạch năm 2020 là hơn 81.646 tỷ đồng, đạt 18,2% kế hoạch Thủ tướng giao kiểm soát chi qua KBNN.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Ảnh chỉ mang tính minh họa: Tường Lâm

Trong đó, số vốn trong nước giải ngân là 77.688 tỷ đồng, đạt 19,8% kế hoạch Thủ tướng giao kiểm soát chi qua KBNN và đạt 18,9% kế hoạch Quốc hội giao. Số vốn này bao gồm: vốn ngân sách trung ương giải ngân là hơn 11.626 tỷ đồng, đạt 16,9% kế hoạch Thủ tướng giao; vốn ngân sách địa phương giải ngân là hơn 66.061 tỷ đồng, đạt 20,4% kế hoạch Thủ tướng giao.

Số vốn ngoài nước kiểm soát, xác nhận qua KBNN làm cơ sở rút vốn ngoài nước là 3.958,4 tỷ đồng, đạt 7% kế hoạch Thủ tướng giao và đạt 6,6% kế hoạch Quốc hội giao. Trong đó, vốn ngân sách trung ương kiểm soát, xác nhận là hơn 731 tỷ đồng, đạt 4,0% kế hoạch Thủ tướng giao; vốn ngân sách địa phương kiểm soát, xác nhận là hơn 3.227 tỷ đồng, đạt 8,4% kế hoạch Thủ tướng giao.