(BĐT) - Số liệu cập nhật đến ngày 25/11/2021 từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, tín dụng đối với nền kinh tế tăng 10,1% so với cuối năm 2020, trong đó tín dụng VND tăng 9,89% và tín dụng ngoại tăng 13,82%; huy động vốn tăng 6,44% so với cuối năm 2020, trong đó huy động VND tăng 7,33% và huy động ngoại tệ giảm 2,19%.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo NHNN, tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, tập trung tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất, lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông; tăng cường quản lý rủi ro với việc cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng; tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Tín dụng toàn nền kinh tế tăng ngay từ đầu năm và cao hơn so với cùng kỳ năm 2020, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nền kinh tế, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Cơ cấu tín dụng tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, tập trung vốn cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ và doanh ngiệp ứng dụng công nghệ cao).

Tính đến cuối tháng 9, tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tăng 9,2% so với năm 2020, chiếm 25,09% dư nợ tín dụng chung toàn nền kinh tế; tín dụng đối với lĩnh vực DNNVV tăng 7,19% so với cuối năm 2020 chiếm 19,66% tổng dư nợ toàn nền kinh tế; tín dụng đối với ngành lĩnh vực xuất khẩu tăng 8,94%; tín dụng đối với lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ tăng 19,31%; tín dụng với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao tăng 23,71%.

Dư nợ tín dụng bất động sản tính đến hết tháng 9 tăng 9,13%, chiếm 19,81% dư nợ nền kinh tế; tín dụng với lĩnh vực đầu tư, kinh doanh chứng khoán chỉ chiếm 0,59% dư nợ nền kinh tế; tín dụng tiêu dùng tăng 5% và chiếm 19,6% dư nợ tín dụng chung.

Về lãi suất, theo NHNN, mặt bằng lãi suất của tổ chức tín dụng giảm so với cuối năm 2020. Sau 3 lần điều chỉnh giảm trong năm 2020 với tổng mức giảm 1,5 - 2 điểm phần trăm, NHNN giữ nguyên lãi suất điều hành ở mức thấp, duy trì thanh khoản dồi dào trên thị trường tiền tệ, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ NHNN với chi phí thấp. Đồng thời, NHNN chỉ đạo tổ chức tín dụng chủ động cân đối khả năng tài chính, triệt để giảm chi phí hoạt động, tập trung mọi nguồn lực để giảm lãi suất cho vay. Hiện nay, lãi suất cho vay VND bình quân của tổ chức tín dụng giảm 0,72% so với tháng 12/2020.