(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến 23/6/2021, huy động vốn tăng 3,35% so với cuối năm 2020, tín dụng toàn hệ thống tăng 5,68% so với cuối năm 2020. So với cùng kỳ năm 2020, huy động vốn tăng 13,59% và tín dụng toàn hệ thống tăng 15,41%.
Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: Lê Tiên

Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. Ảnh: Lê Tiên

Tín dụng tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, góp phần hạn chế tín dụng đen.

Tính đến cuối tháng 4/2021, tín dụng các ngành kinh tế có mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt, tín dụng đối với nhóm ngành thương mại, dịch vụ tăng 4,46%, cao hơn nhiều mức tăng cùng kỳ năm 2020 (0,86%) cho thấy dấu hiệu phục hồi của khu vực này. Tín dụng với các lĩnh vực ưu tiêu đều có mức tăng trưởng khá, trong đó, tín dụng với lĩnh vực doanh nghiệp công nghệ cao tăng mạnh (10,13%).

NHNN đang kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro như bất động sản, chứng khoán, các dự án BOT, BT giao thông; tăng cường quản lý rủi ro đối với cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tín dụng tiêu dùng. Tính đến cuối tháng 4/2021, tín dụng các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, cần tăng cường quản lý rủi ro vẫn trong tầm kiểm soát, tín dụng lĩnh vực bất động sản tăng 4,83%.

NHNN tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng nghiệp vụ thị trường mở, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách kinh tế vĩ mô khác nhằm kiểm soát lạm phát theo mục tiêu, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần phục hồi tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ.