(BĐT) - Theo Tổng cục Hải quan, tính từ đầu năm đến 15/5, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 135,39 tỷ USD, tăng 15,17% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch xuất khẩu đạt gần 135,17 tỷ USD tăng 15,53% so với cùng kỳ năm trước. Quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 270 tỷ USD, cán cân thương mại thâm hụt nhẹ ở mức hơn 200 triệu USD.
Từ đầu năm đến 15/5, doanh nghiệp FDI có kim ngạch nhập khẩu đạt 88,5 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu gần 98,8 tỷ USD. Ảnh: Nhã Chi

Từ đầu năm đến 15/5, doanh nghiệp FDI có kim ngạch nhập khẩu đạt 88,5 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu gần 98,8 tỷ USD. Ảnh: Nhã Chi

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) có kim ngạch nhập khẩu là 88,5 tỷ USD và kim ngạch xuất khẩu gần 98,8 tỷ USD.

Riêng trong nửa đầu tháng 5 (từ ngày 1 - 15/5), kim ngạch nhập khẩu đạt 15,523 tỷ USD, trong khi xuất khẩu chỉ đạt 12,82 tỷ USD. Như vậy, nửa đầu tháng này nước ta nhập siêu tới 2,7 tỷ USD.

Đến trung tuần tháng 5, có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 10 tỷ USD trở lên gồm: điện thoại và linh kiện đạt hơn 22,5 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 19,5 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 15,1 tỷ USD; dệt may đạt hơn 13,1 tỷ USD.

Các nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn khác như: giày dép đạt 8,17 tỷ USD; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,18 tỷ USD; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 4,2 tỷ USD; thủy sản đạt hơn 4 tỷ USD; sắt thép các loại đạt 3,63 tỷ USD…

Về nhập khẩu, có 2 nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu trên 10 tỷ USD gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 32,51 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 16,21 tỷ USD.

Các nhóm hàng có kim ngạch nhập khẩu lớn khác như: điện thoại và linh kiện đạt 8,2 tỷ USD; chất dẻo nguyên liệu đạt gần 5 tỷ USD; sắt thép các loại đạt 4,81 tỷ USD; xăng dầu các loại đạt gần 3,8 tỷ USD…