(BĐT) -  Thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 5 (1-15/5) đạt 25,7 tỷ USD, giảm 6,8% (tương ứng giảm 1,87 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2021.
Đến 15/5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 353 triệu USD. Ảnh: Internet

Đến 15/5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 353 triệu USD. Ảnh: Internet

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 5 đã đưa tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15/5 đạt 233,95 tỷ USD, tăng 32,4%, tương ứng tăng 57,26 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, xuất nhập khẩu khối doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 163,49 tỷ USD, tăng 37%, tương ứng tăng tới 44,17 tỷ USD. Trong khi khối doanh nghiệp trong nước là 70,46 tỷ USD, tăng 22,8%, tương ứng tăng 13,09 tỷ USD.

Trong kỳ 1 tháng 5, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,93 tỷ USD nên lũy kế đến 15/5, Việt Nam thâm hụt 353 triệu USD. Nửa đầu tháng 5, xuất khẩu đạt 11,89 tỷ USD, giảm 14,1% (tương ứng giảm 1,94 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 4/2021.

Một số nhóm hàng chủ lực biến động giảm như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 416 triệu USD, tương ứng giảm 26,1%; điện thoại các loại và linh kiện giảm 260 triệu USD, tương ứng giảm 13%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 194 triệu USD, tương ứng giảm 9,4%...

Dù sụt giảm trong nửa đầu tháng 5, nhưng đến hết 15/5, kim ngạch xuất khẩu vẫn tăng trưởng cao 30,9% (tương đương 27,57 tỷ USD) so với cùng kỳ 2020 và đạt gần 116,8 tỷ USD.

Một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 5,8 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 4,11 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 3,52 tỷ USD…

Trong khoảng thời gian này, doanh nghiệp FDI đạt 87,03 tỷ USD, tăng 37,2%, tương ứng tăng 23,58 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 74,5% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 5 đạt 13,82 tỷ USD, tăng nhẹ 0,5% (tương ứng tăng 73 triệu USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4/2021.

Các nhóm hàng tăng khá như: máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng tăng 188 triệu USD, vải tăng 56 triệu USD...

Tuy nhiên, kỳ 1 tháng 5 một số nhóm hàng giảm mạnh như: hạt điều giảm 168 triệu USD, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 137 triệu USD, dầu thô giảm 126 triệu USD...

Hết 15/5, tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước đạt 117,15 tỷ US​D, tăng 34% (tương ứng tăng 29,69 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Một số nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 5,21 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 4,27 tỷ USD; điện thoại các loại và linh kiện tăng 2,27 tỷ USD, tương ứng tăng 49,8%...

Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 76,46 tỷ USD, tăng 36,9% (tương ứng tăng 20,59 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 65,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.