(BĐT) - Số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan cho biết, tổng trị giá xuất nhập khẩu đến hết ngày 15/11 đạt 463,11 tỷ USD, tăng 2,7%, tương ứng tăng 12,32 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,42 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,42 tỷ USD. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 310,4 tỷ USD, tăng 7% (tương ứng tăng 20,37 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 152,72 tỷ USD, giảm 5% (tương ứng giảm 8,05 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019.

Về xuất khẩu, trong 15 ngày đầu tháng 11, kim ngạch xuất khẩu đạt 11,54 tỷ USD, giảm 20,5% so với nửa cuối tháng 10/2020. Hết 15/11, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 241,26 tỷ USD, tăng 4,9%, tương ứng 11,25 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, xuất khẩu của doanh nghiệp FDI đạt 169,97 tỷ USD, tăng 6,5%, tương ứng 10,33 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 70,4% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Tổng trị giá nhập khẩu trong nửa đẩu tháng 11 đạt 11,61 tỷ USD, giảm 6% (tương ứng giảm 740 triệu USD) so với nửa cuối tháng 10/2020. Các mặt hàng bị sụt giảm đáng kể như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 242 triệu USD, tương ứng giảm 7,6%; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng giảm 131 triệu USD, tương ứng giảm 7,5%...

Hết 15/11, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 221,85 tỷ USD, tăng 0,5% (tương ứng tăng 1,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, doanh nghiệp FDI đạt 140,43 tỷ USD, tăng 7,7% (tương ứng tăng 10,04 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 63,3% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/11, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 19,42 tỷ USD.