(BĐT) - Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 đạt 372,87 tỷ USD, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017, đưa cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/10 tiếp tục thặng dư với mức 6,33 tỷ USD.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018, khối doanh nghiệp FDI có trị giá xuất nhập khẩu 243,89 tỷ USD, tăng 13,9%, tương ứng tăng 29,78 tỷ USD so với cùng thời gian năm 2017.

Cũng từ đầu năm đến hết nửa tháng 10, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam đạt 189,6 tỷ USD, tăng 15,6% (tương ứng tăng 25,6 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 133,93 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng thời gian năm 2017 và chiếm 70,6% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam.

Về nhập khẩu, trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam từ đầu năm đến hết ngày 15/10/2018 đạt 183,27 tỷ USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI đạt 109,95 tỷ USD, tăng 12,1%.