(BĐT) - Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến ngày 14/8, tổng huy động vốn toàn hệ thống ngân hàng tăng 6,29% so với cuối năm 2019, tín dụng toàn hệ thống tăng 4,13% so với cuối năm 2019, trong đó, tín dụng bằng VND tăng 4,49% và tín dụng bằng ngoại tệ giảm 1,77%.
Đến 14/8, tổng huy động vốn toàn hệ thống ngân hàng tăng 6,29% so với cuối năm 2019. Ảnh: Internet

Đến 14/8, tổng huy động vốn toàn hệ thống ngân hàng tăng 6,29% so với cuối năm 2019. Ảnh: Internet

Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết đã và đang điều hành đồng bộ các công cụ của chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường tiền tệ, đảm bảo thanh khoản của các tổ chức tín dụng. Điều hành tỷ giá linh hoạt, chủ động kết hợp các biện pháp về thanh khoản, lãi suất.

Nhìn chung, thị trường ngoại tệ trong nước vẫn duy trì hoạt động ổn định, thanh khoản thị trường diễn ra bình thường, các nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân được đáp ứng đầy đủ, kịp thời. Điều hành các mức lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và tiền tệ.

Cơ quan điều hành chính sách tiền tệ cũng sẽ tiếp tục điều hành tín dụng phù hợp với nhu cầu vốn của nền kinh tế, kịp thời điều chỉnh tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng cho tổ chức tín dụng hoạt động hiệu quả, có điều kiện mở rộng tín dụng lành mạnh vào các lĩnh vực phục vụ cho tăng trưởng kinh tế.