(BĐT) - Đến hết ngày 14/12/2018, thu ngân sách nhà nước (NSNN) qua hệ thống Kho bạc nhà nước (KBNN) năm 2018 đạt 1.392.719 tỷ đồng, trong đó thu trong cân đối đạt 1.266.183 tỷ đồng, bằng 95,98% so với dự toán năm.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Về kiểm soát chi thường xuyên, đến hết 14/12/2018, hệ thống KBNN thực hiện kiểm soát chi đạt 773.003 tỷ đồng, bằng 79,2% dự toán. Thông qua công tác kiểm soát chi thường xuyên, các đơn vị KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán 12.775 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền thực từ chối thanh toán là 36,5 tỷ đồng.

Đối với kiểm soát chi đầu tư, đến hết 14/12/2018, giải ngân qua hệ thống KBNN đạt 241.844 tỷ đồng, bằng 62% so với kế hoạch vốn năm. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối thanh toán 59,5 tỷ đồng.

Đối với công tác huy động vốn, KBNN đã có biện pháp điều hành linh hoạt, tính đến ngày 30/11/2018, KBNN đã tổ chức thực hiện 46 phiên đấu thầu TPCP, huy động được 152.347 tỷ đồng (trong đó phát hành trái phiếu huy động vốn cho Bảo hiểm xã hội là 93.302 tỷ đồng).