(BĐT) - Tại cuộc họp báo chiều 13/6 về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và hoạt động ngân hàng những tháng đầu năm 2019, định hướng những tháng cuối năm 2019, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết, đến 10/6/2019, tổng phương tiện thanh toán tăng 5,17% so với cuối năm 2018, thanh khoản của hệ thống tổ chức tín dụng được đảm bảo, thông suốt.
NHNN cho biết đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ. Ảnh: Tường Lâm

NHNN cho biết đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ. Ảnh: Tường Lâm

Trong điều hành chính sách tiền tệ, NHNN điều hành linh hoạt, đồng bộ các công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường tiền tệ, ngoại tệ và kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra.

NHNN cho biết đã điều hành lãi suất phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và thị trường tiền tệ, giữ ổn định các mức lãi suất điều hành và chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát, cân đối tài chính để áp dụng lãi suất cho vay hợp lý trên cơ sở lãi suất huy động và mức độ rủi ro của khoản vay, đảm bảo an toàn tài chính. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay về cơ bản tiếp tục ổn định, lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 6 - 9%/năm, 9 - 11%/năm với các khoản vay trung và dài hạn.