(BĐT) - Chiều ngày 15/6, ngày làm việc cuối cùng của Phiên họp thứ 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận và cho ý kiến về phương án sử dụng nguồn kinh phí còn lại, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2015 và nguồn 10.000 tỷ đồng bán cổ phần sở hữu của Nhà nước tại một số doanh nghiệp (DN) năm 2015 chưa sử dụng.
Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc sử dụng ngân sách, tiết kiệm chi tiêu. Ảnh: Nhã Chi

Chính phủ đã có nhiều nỗ lực trong việc sử dụng ngân sách, tiết kiệm chi tiêu. Ảnh: Nhã Chi

Theo Tờ trình của Chính phủ, hiện nay, nguồn kinh phí còn lại và tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2015 là 5.460 tỷ đồng; tiền bán cổ phẩn sở hữu nhà nước tại một số DN chưa sử dụng đến là 10.000 tỷ đồng. Nghị quyết số 99/2015/QH13 của Quốc hội đã cho phép Chính phủ sử dụng không quá 10.000 tỷ đồng từ nguồn bán cổ phần sở hữu nhà nước tại một số DN để cân đối, đáp ứng nhiệm vụ chi đầu tư phát triển. Tuy nhiên, do ngân sách trung ương năm 2015 đã cơ bản được cân đối, nên số tiền này chưa được sử dụng. Do đó, Chính phủ đề nghị bổ sung khoản tiền này vào dự toán ngân sách nhà nước năm 2016 để tăng chi thực hiện các nhiệm vụ cấp bách phát sinh ngoài dự toán.

Đa số ý kiến thành viên của UBTVQH đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ trong việc sử dụng ngân sách, tiết kiệm chi tiêu trong thời gian qua. Đối với khoản kinh phí còn lại, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2015 là 5.460 tỷ đồng, Chính phủ đề xuất sử dụng 2.144 tỷ đồng để bù đắp số hụt thu ngân sách trung ương; 1.216 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị quyết của Quốc hội (thưởng vượt dự toán thu cho 10 địa phương – 1.128 tỷ đồng và hỗ trợ đầu tư trở lại từ số vượt thu tại các cửa khẩu quốc tế đường bộ cho các địa phương – 88 tỷ đồng); bổ sung chi cải cách tiền lương (2.100 tỷ đồng).

UBTVQH đã biểu quyết và thông qua đề xuất của Chính phủ với tỷ lệ tán thành đạt 100%.