(BĐT) - Bộ Tài chính vừa công bố Dự thảo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Theo Bộ Tài chính, chỉ số CPI tại thời điểm cuối tháng 12/2019 so với với thời điểm 1/7/2013 là 123,2%, tăng 23,2%. Do đó, cần thiết phải nghiên cứu điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Theo Dự thảo, Bộ Tài chính đã nâng mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế lên 11 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 9 triệu đồng). Mức giảm trừ cho người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng (quy định hiện hành là 3,6 triệu).