(BĐT) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực xây dựng với điểm đáng chú ý là đề xuất giảm 50% mức phí thẩm định dự án xây dựng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Hiện nay, theo Thông tư số 172/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí cấp lần đầu quy định như sau: lệ phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức là 1 triệu đồng/chứng chỉ, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân là 300.000 đồng/chứng chỉ. Mức thu lệ phí cấp lại, cấp bổ sung, điều chỉnh, chuyển đổi bằng 50% mức thu lệ phí nêu trên.

Theo Dự thảo Thông tư, tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nộp lệ phí bằng 50% mức thu lệ phí quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC.

Bên cạnh đó, Dự thảo Thông tư cũng quy định giảm 50% mức phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở quy định tại biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư số 209/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính. Hiện mức thu phí theo Thông tư 209/2016/TT-BTC được quy định theo tỷ lệ phần trăm (%) trên tổng mức đầu tư của từng dự án.

Sau khi ban hành, việc giảm 50% các mức thu này được thực hiện đến hết năm 2020 và trở lại bình thường từ 1/1/2021.