(BĐT) - Hôm nay (8/6), Bộ Tài chính đã gửi công văn lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan về Dự án Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về mức thuế bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nhiên liệu bay.
Dự kiến, thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 900 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít. Ảnh: Internet

Dự kiến, thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 900 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít. Ảnh: Internet

Theo dự án này, Bộ Tài chính đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, trình UBTVQH xem xét, quyết định việc quy định mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26/9/2018 đến hết ngày 31/12/2020.

Thực hiện phương án giảm 30% mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay sẽ giảm 900 đồng/lít xuống còn 2.100 đồng/lít (đảm bảo nằm trong khung thuế BVMT của nhiên liệu bay quy định tại Luật Thuế BVMT).

Theo tính toán, số giảm thu ngân sách nhà nước ước tính khoảng 87,33 tỷ đồng/tháng. Tuy nhiên, việc giảm thuế BVMT sẽ góp phần giúp doanh nghiệp vận tải hàng không giảm bớt gánh nặng tài chính, duy trì hoạt động kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp và khó lường, việc hạn chế nhập cảnh được dự báo vẫn phải kéo dài thời gian thực hiện.

Nghị quyết này sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được áp dụng đến hết ngày 31/12/2020. Kể từ ngày 1/1/2021, mức thuế BVMT đối với nhiên liệu bay tiếp tục áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 ngày 26 tháng 9 năm 2018 về Biểu thuế BVMT. Để Nghị quyết sớm được trình vào UBTVQH, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan nghiên cứu có ý kiến tham gia gửi về Bộ Tài chính trước ngày 10/6/2020.