(BĐT) - Bộ Công Thương vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 22 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 về việc chỉ định Viện Năng lượng là đơn vị tư vấn lập Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII).
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về lý do đề xuất chỉ định Viện Năng lượng là đơn vị lập quy hoạch, Bộ Công Thương cho rằng, hiện Viện là đơn vị tư vấn trong nước duy nhất có kinh nghiệm thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, có đội ngũ chuyên gia hùng hậu, cơ sở dữ liệu lớn về kinh tế -năng lượng hoàn toàn có khả năng đáp ứng năng lực để lập Quy hoạch điện VIII. Hơn nữa, đây là quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật quan trọng.

Trước đó, tại các Quy hoạch điện I, II, III, IV chính Viện Năng lượng kết hợp với các chuyên gia nước ngoài lập quy hoạch. Tại Quy hoạch điện V, VI, VII, VII điều chỉnh, Viện Năng lượng thực hiện độc lập.